Název Stáhnout
Zápis z valné hromady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, ze dne 19.5.2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu OPZ 1866 za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty OPZ 1866 k 31.12.2016
Rozvaha k 31.12.2016
Závěrečný účet OPZ 1866 za rok 2016
Zpráva o výsledku hospodaření OPZ 1866 za rok 2016
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2017
Plán činnosti Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2017
Zápis z valné hromady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, ze dne 24.6.2016
Závěrečný účet Mikoregionu za rok 2015 včetně příloh
Zápis z valné hromady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, ze dne 11.12.2015
Zápis z valné hromady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, ze dne 12.6.2015
Návrh rozpočtového výhledu Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2016
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2016
Návrh plánu činnosti Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2016
Závěrečný účet Mikoregionu za rok 2014
Zápis ze zasedání správní rady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 ze dne 24.11.2014
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2015
Návrh plánu činnosti Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2015
Zápis z valné hromady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, ze dne 14.03.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikoregionu za rok 2013
Závěrečný účet Mikoregionu za rok 2013 + přílohy
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2014
Zápis z valné hromady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, ze dne 13.12.2013
Zápis z VH OPZ 1866 konané dne 17.5.2013 v obci Vrchovnice
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu OPZ 1866 za rok 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikoregionu za rok 2012
Závěrečný účet Mikoregionu za rok 2012
Podpořené projekty v roce 2012
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2013
Návrh rozpočtového výhledu Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na období 2014-16
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (do 12.10.2012)
Zápis z valné hromady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, ze dne 15.6.2012
Zápis Ze zasedání správní rady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, ze dne 16.4.2012
Výkaz pro hodnocení rozpočtu OPZ 1866 za rok 2011
Zpráva o výsledku hospodaření Mikoregionu za rok 2011
Závěrečný účet Mikoregionu za rok 2011
Zápis z valné hromady svazku konané v pátek 2.12.2011
Podpořené projekty v roce 2011
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 na rok 2012
Návrh rozpočtového výhledu svazku obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
Zápis Ze zasedání správní rady Svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, ze dne 8.11.2011
Zápis ze zasedání správní rady Mikroregionu ze dne 19.5.2011
Závěrečný účet Mikoregionu za rok 2010
Zápis ze zasedání správní rady Mikroregionu ze dne 14.2.2011
Zasedání Valné hromady svazku konané v pátek 3.12.2010
STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU Obce památkové zóny 1866
STRATEGIE REALIZACE – VIZE, SWOT ANALÝZA, PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY